Diplom och penninggåva har vid Lillpite samfällighets förenings årsmöte tilldelats Stefan Vestman ”Till företagsam och initiativrik Landsbygdsungdom inom Lillpite by”