Detta gäller för Yttersta, Lillpite, Åträsk mfl.

 1. Ansökan och utbetalning sker via LÄEF:s kassör.
 2. Utbetalning sker till bidragsberättigad* fastighetsägare mot överlämnande av faktura eller fakturakopia från Piteå Energi på inkopplingsavgift/anslutningsavgift till fibernätverk och ifylld ansökningsblankett.
 3. Ansökningsblankett (LAEF-bidragsansokan-fiberanslutning). Följande uppgifter kommer att ska framgå:
  • Fakturanummer för inkopplingsavgiften
  • Fastighetsbeteckning
  • Namn på bidragsmottagare till lika kontoägare
  • Kontonummer för utbetalning
  • Mottagande bank
  • Datum för ansökan
  • Underskrift

Uppgifterna på fakturan och ansökningsformuläret ska vara samstämmiga

 1. Sista dag för inlämnande av ansökan med nu rådande tidplan är 2021-11-30
 2. Utbetalning av bidrag sker inom 20 dagar från mottagande av ansökninghandlingar.

*Bidragsberättigad = Fastigheter med fast boende som anslutit fastigheten till fiber inom ramen för projektet om fiberanslutning.

/Styrelsen LÄEF