Lillpite Älvdals ek. förening har samlat representanter för föreningarna i Lillpite Älvdal till ett möte för att diskutera vad vi som bor i byarna i Lillpite Älvdal kan bidra med om det blir stora flyktingströmmar från Ukraina till Piteå. LÄEF har tagit kontakt med Piteå kommun för att kolla vilka behov som finns och visa på vad vi har att erbjuda i form av lokaler för tillfälligt boende. Piteå kommun för samtal med Migrationsverket om vilka boenden som finns att tillgå i kommunen. LÄEF kallar till ett allmänt möte i Lillpite när vi vet mer om vilka behoven är.

Styrelsen LÄEF