Lillpite Älvdals Historia

Lillpite Älvdals Historia – och delar av Markbygden

De populära och efterfrågade Lillpiteböckerna av Rune Bergman är nu digitaliserade och finns att ladda ner nedan. Totalt åtta böcker. Dock är benämningen Lillpiteböckerna missvisande då de samlade bokverken avser hela Lillpite Älvdal och även Markbygden. Vi kommer fortsättningsvis att kalla böckerna för ”Lillpite Älvdals Historia” vilket är en mer korrekt benämning avseende böckernas innehåll. Här leds du genom by efter by utmed älvdalen och kan ana dig till tidigare generationers slit för brödfödan. Människor som burit ved, hämtat vatten och fostrat många barn. Knotiga och valkiga nävar skapade grunden för det liv vi kan leva idag. Dessa böcker är en fantastisk skatt som nu gjorts tillgänglig för många fler. 

Om du vill söka i böckerna så kan du ladda ner varje bok genom att öppna boken nedan, sedan klicka på de tre små punkterna nere till höger. Klicka sedan ”Download PDF file”.

Anteckningar om Lillpite
Lillpiteskolans historia 1906-1992
Lillpite i ord och bild Del 3
Lillpite i ord och bild Del 2
Lillpite i ord och bild Del 1
Byarna och torpen ovanför Lillpite
Byarna och torpen i Tällträsk-Storsundsområdet
Byarna och torpen i Kolerområdet