Välkommen till Lillpite hembygdsförening

 

Kontaktpersoner


Tele: 
E-mail: 

 

Utvecklingsplan
Stadgar
Stadgar

Om Lillpite hembygdsförening

Legdgården har sina anor från 1780. Hembygdsföreningen förvaltar ett antal byggnader förutom mangårdsbyggnaden, ladugård, bagarstuga samt kvarnen och en loge, totalt är det 18 kulturbyggnader som finns i området och nyttjas främst under sommartid. Under sommaren bedrivs Sommarcafé i Legdgården som kallas Selmas Café efter den sista ägarinnan. Byborna har under alla år samlats och hjälpts åt att restaurera och underhålla byggnaderna så att det ska kunna bevaras till eftervärlden och nya gener.

Föreningar i Lillpite Älvdals Ekonomiska Förening