Välkommen till LÄEF

 

Kontaktpersoner

Bo Engberg
Ordförande
Tele: 073-069 68 52
E-mail: bo.engberg@lillpite.nu 

 

Stadgar

Läs stadgarna här (öppnas i Google Doc):
Stadgar

Om Lillpite Älvdals Ekonomiska Förening

Lillpite Älvdals Ekonomiska Förening (LÄEF) ursprungligen Lillpite Ekonomiska förening (LEF). Den bildades 1999 för att driva och delta i Lillpite lokala IT nätverk och för att öka både användandet, förståelsen och kunskapen inom IT området. Med början hösten 2005 och hela 2006 organiserade föreningen arbetet med att gräva och färdigställa IT fiber dragning i Lillpite centrala delar med c:a 160 anslutna fastigheter. Efter att fiberprojektet var slutfört och ansvaret för driften överförts till PiteEnergi så tappade föreningen sitt driv och betydelse. Men i samband med att planerna för  vindkraftsparken i markbygden tog fart så fanns behovet av föreningen igen. Efter namnändring och justering av stadgar 2009 blev föreningen Lillpite Älvdals Ekonomiska Förening en stortillgång. Föreningens huvudsakliga ändamål i framtiden är förvalta kommande bygdemedel från vindkraften på ett ansvarsfullt sätt. Föreningen har också till uppgift att gynna bygdens invånare och näringsliv och främja medlemmarnas intressen inom Lillpite Älvdal genom att bl. a. stimulera till nyföretagande och verka för att ta fram ett utbud av verksamheter och tjänster som kan bidra till utveckling,
service och tillväxt i området samt marknadsföra bygden