Välkommen till Lillpite bys samfällighetsförening

 

Kontaktpersoner

X
Ordförande
Tele: 
E-mail: 

 

Om Lillpite bys samfällighetsförening

Härstammar från1500-1600 talet, då som Byamännen. Medlemmar är markägare som har ” I mantal satt jord”. Alltså de som var skattskyldiga. Man
betalade skatt efter mantal (d.v.s. efter storleken på fastigheten). Idag har vi som uppgift att sköta våra ägolotter (c;a 17 st om ungefär 0,5 ha/st), fördelade efter dåvarande vägar för underhåll av dessa. Vi är ägare av hela hembygdsområdet med alla byggnader inklusive gamla kvarnen, logen
och Legdgården.