Välkommen till Lillpite Jaktklubb

 

Kontakt

Tele: 
E-mail: 

Hemsida: 

 

Möte 23/11/18

Stadgar

Om Lillpite Jaktklubb

Jaktklubben bildades 1946 för att stävja tjuvjakt samt att på ett organiserat sätt kunna bedriva jakt. Vårt mål är att långsiktigt kunna bedriva jakt på våra vilda för jakt tillåtna arter. Detta med hänsyn tagen till djuren samt de markägare som upplåter sin mark för ändamålet. Viltpopulationerna bör hållas på en lagom nivå för att betestrycket på växande gröda och skog inte ska bli för högt Jakt bedrivs på privata marker inom Lillpite. Arealen är för närvarande c:a 6000 ha. Vi har 6st kojor som är öppna för alla Lillpitebor som vill nyttja dessa tillfälligt och under ansvar. Bahiakojan med tillhörande slakteri, kylrum och skjutbana är vår naturliga samlingspunkt före och under älgjakten.