Välkommen till IOGT -NTO LILLPITE Logen 3667 friska viljor

 

Kontakt för bokningar av Gotis

Majvor Olofsson
Ordförande

Tele: 070-5959025
E-mail: majvor.olofsson@datapost.se

Behov av projektmedel de närmaste åren kopplat till byautvecklingsplanen

 

 

Om IOGT-NTO Logen 3667 Friska viljor

Logen har funnit i över hundra år. Det var bönder i byn som skänkte timmer, sågade och byggde i stort sett helt ideellt, både samlingslokalen och en vaktmästeribostad i nära anslutning till samlingslokalen. Under årens lopp har föreningen bedrivit många verksamheter  i lokalen,  bl.a verksamhet för daglediga, olika typer av barnverksamhet och naturligtvis årligen återkommande Valborgsmässofirande och ”älgköttsoppa” i samband med älgjakten. Idag har föreningen en begränsad egen verksamhet men den fina samlingslokalen hyrs ofta ut till olika föreningsarrangemang och privata tillställningar.

Vår samlingslokal kan hyras för ett gästantal om max 150 personer. Förutom den stora salen finns också en scen.  I anslutning till stora salen finns en mindre sal, välutrustat kök och handikappanpassad WC. Självklart finns också en ramp så att alla kan ta sig in. Hörslinga, bredband och wifi finns också i lokalen.